Menu luk
OBS! Du er på backoffice.finansforbundet.dk, kopier ikke links herfra med henblik på distribuering i nyhedsbreve eller andre steder.

Ny struktur i kredsbestyrelsen

Ved den seneste forhandling af Jyske Banks koncernoverenskomst blev kredsen mødt med krav om at gå ned i antal. Aftalen blev, at kredsbestyrelsen efter generalforsamlingen i marts 2024 skal bestå af 8 personer i stedet for de nuværende 11.

22. sep. 2023
2 min

Ikke mere end otte

Ved den seneste forhandling af Jyske Banks koncernoverenskomst blev kredsen mødt med krav om at gå ned i antal. Aftalen blev, at kredsbestyrelsen efter generalforsamlingen i marts 2024 skal bestå af 8 personer i stedet for de nuværende 11.

De to giver dog sig selv, for på seminaret for tillidsvalgte i Kolding fortalte Susanne Bach Jensen, som er områdetillidsrepræsentant i Nord, at hun går på efterløn og derfor ikke genopstiller. Det samme gælder Johnny Christensen, der er kredsens næstformand.
”Begge mine forældre døde tidligt af sygdom. Det gjorde, at jeg allerede i 2010 besluttede, at jeg ville stoppe, det år jeg blev 62,” fortalte han forsamlingen.
Kredsbestyrelsesmedlem og områdetillidsrepræsentant Henriette Hoffmann stiller op som næstformandskandidat.

Færre områdetillidsrepræsentanter

Beskæring til otte bestyrelsesmedlemmer betyder færre områdetillidsrepræsentanter, forklarede formand Marianne Lillevang:
”Vi har to arbejdsmiljørepræsentanter, som vi ikke kan skære ned på. Derfor går vi fra syv til fire område-tillidsrepræsentanter. Det er en voldsom nedgang. Vi er derfor glade for, at vi har forhandlet os frem til at ansætte en akademisk medarbejder, som skal hjælpe med at kvalificere det politiske arbejde. Det tror vi på kommer både vores tillidsrepræsentanter og medlemmer til gode.”
Marianne Lillevang betonede, at selv om der nu er en kandidat i overskud i forhold til antallet af bestyrelsespladser, er interesserede meget velkomne til at stille op.
Flere i salen gav udtryk for bekymring for, om de tilbageblivende områdetillidsrepræsentanter vil kunne overkomme at være synlige i marken.
”Det bliver helt klart en udfordring for os i kredsen at gå ned i antal. Vi har nu haft lidt tid til at vænne os til det men vi tror, at vores nye akademiske kollega kan bidrage med yderligere perspektiver” sagde Marianne Lillevang og lagde op til videre samtale om emnet på de kommende netværksmøder med tillidsrepræsentanterne.

Seneste nyt