Menu close
OBS! Du er på backoffice.finansforbundet.dk, kopier ikke links herfra med henblik på distribuering i nyhedsbreve eller andre steder.

Kickoffmøde for netværksgruppen It-security

Date
18. Jun 2024, 9.00 - 14.00
Format
Netværksmøde
Location
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
Price
Free
Target group
Alle medlemmer, It-ansatte
Ingen tilmelding
1 8

VI FLYTTER NETVÆRKSMØDET TIL EFTERÅRET

Grundet for få tilmeldte, har vi valgt at flytte dette netværksmøde til efteråret 2024.

Er du interesseret i at deltage i netværksmødet, skriv en mail til netvaerk@finansforbundet.dk

Deltag i det fysiske kickoffmøde for netværksgruppen It-security og vær med til at beslutte emner, temaer og sætte møderammer for gruppens kommende netværksmøder.

Arbejder du med it-sikkerhed i den finansielle sektor, kan du blive medlem af Finansforbundets nye fortrolige netværksgruppe.

I netværksgruppen mødes du med fagfæller og får, via erfaringsudveksling, faglige drøftelser og oplæg, sat fokus på, hvordan din virksomhed fremmer robustheden i jeres it-systemer og skaber det bedste forsvar mod angreb fra ondsindede aktører.

Til netværksmøderne vil I arbejde med konkrete problemstillinger, praktiske løsninger og erfaringer med f.eks. overordnede udviklingstendenser og nye myndighedskrav.

Netværksmøderne faciliteres af en erfaren faglig funderet facilitator, men emnerne til møderne besluttes samlet af netværksmedlemmerne. Derved sikrer vi, at I beskæftiger jeg med det, som vedrører jeres hverdag.

Læs mere om netværket her.

Vær med til at sætte rammerne for netværksgruppen

Udover at vi skal fokusere på rammesætning og formalia omkring de fremtidige møder, skal vi naturligvis også beskæftige os med lidt mere fagligt.
Netværksfacilittor Henrik Lei har forberedt et indlæg om værdiskabelse på sikkerhedsområdet.

  • Hvordan måler vi værdi, og hvad virker i praksis?
  • Hvordan flytter vi tingene, så hele organisationen oplever at initiativerne skaber forandring og værdi for dem?
  • Hvad opleves som værende emner, der let skaber værdi og hvad gør ikke?
  • Hvilke elementer er vigtige for, at værdi opleves og hvad bør undgås?
  • Skal det altid give værdi, for hvem og hvordan motiverer vi initiativer, hvor værdien kan være svær at se for folk?

Programmet for kickoffmødet

09.00Ankomst og networking - tag en kop kaffe og snak med dine nye med-netværksmedlemmer
09.30Velkomst v. Netværkskonsulenter fra Finansforbundet og Henrik Lei, Netværksfacilitator
Ud fra de emner og temaer, som kom frem til online mødet i maj, fastlægger vi, hvad de kommende netværksmøder skal indeholde, lokationer og evt. cases.
Vi udarbejder netværkets leveregler og fastsætter datoer for årets netværksmøder.
Frokost og networking
Fagligt indlæg og gruppedrøftelser
Opsamling
14.00Tak for i dag

Deltager du i kickoffmødet, formoder vi, at du er interesseret i at være medlem og deltage i årets netværksmøder.

Netværksgruppen er for dig

Netværksgruppen It-security er for profiler, der arbejder med it-sikkerheden i en finansiel virksomhed. Det kan være som sikkerhedsmedarbejder, dataansvarlig, projektleder eller rådgiver.

Det er ikke vigtigt, hvilken titel der står i din signatur. Det vigtigste er, at du er interesseret i at blive dygtigere og klogere og har mod og lyst til at løfte både dine egne og de andre netværksmedlemmers kompetencer.

Finansforbundets netværksgrupper arbejder ud fra tesen om, at du jo mere du byder ind og er aktiv til netværksmøderne, jo mere får du med hjem af inspiration, erfaringer og ny viden.

Det er gratis at være medlem af netværksgruppen så frem, at du er medlem af Finansforbundet.

Spørgsmål til mødet eller netværket

Har du spørgsmål til netværksgruppen eller dets aktiviteter, skriv til os på netvaerk@finansforbundet.dk.

Vi glæder os til at se dig.

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund